У сучасному світі зростає конкуренція між громадами у боротьбі за туристів, мешканців, все активніше та креативніше необхідно підходити до використання інструментів промоції. Так живе Європа, так живе увесь світ .....

 

 

З метою обміну досвідом, ідеями, інструментами та можливостями 4- 5 березня 2020 року відбулася програма обміну до Підкарпатського воєводства (Республіка Польща) для менеджерів історико-культурної спадщини, представників органів влади та громадських організацій Львівщини.  Представники української делегації мали можливість презентувати свою історико-культурну спадщину, розповісти про інструменти та канали промоції, які використовують. Польські колеги розповідали про свій досвід відновлення та промоції історичних пам'яток, створення туристичного продукту і туристичних маршрутів тощо.

Під час зустрічі в Уряді Маршалка Підкарпатського Воєводства учасники мали можливість ознайомитися зі структурою культурної сфери у Підкарпатському воєводстві, власне Роберт Годек, директор Департаменту культури та охорони історико-культурної спадщини детально розповідав про це, а саме:

про структуру культури у Прикарпатському воєводстві та функціонування

про Стратегію розвитку Прикарпатського воєводства, в контексті  пріоритету  Культура та охорона історико-культурної спадщини

про фестивалі як інструменти промоції та відродження музеї

Виступ Томаша Міська, координатора Інформаційного бюро з питань європейських фондів Уряду Маршалка Підкарпатського воєводства  був спрямований на ознайомлення учасників з цифровими інструментами для культури.

Саме в час децентралізації, яка активно проходить зараз в  Україні, учасників цікавив досвід польських колег, які вже завершили цю реформу. Багато запитань та коментарів викликала теза Роберта Годека, що кожен заклад культури чи історичної спадщини повинен старатися сам заробити на себе, використовуючи маркетингові засоби та інструменти.

Учасники мали можливість також  відвідати Інститут Національної Спадщини. ІНС - це інституція культури, яка становить експертну базу для Міністерства культури і національної спадщини. Інститут національної спадщини промує польську спадщину в Польщі і світі загалом, співпрацює з багатьма міжнародними інституціями, які функціонують для збереження національної спадщини, в тому числі з UNESCO. ІНС координує реалізацію процесу визнання пам'ятки за пам'ятку історію, а також займається промоцією цієї пам'ятки. До завдань Інституту належить нагромадження і розповсюдження знань про спадщину, формування суспільної свідомості в сфері цінування і збереження культурної спадщини, визначення стандартів охорони і консервації пам'яток. ІНС дає заключення щодо робіт, які провадяться на пам'ятках, моніторить і аналізує загрози для спадщини, розробляє методи протидії цим загрозам, а також провадить запис археологічних досліджень.

Другий день розпочався у міській адміністрації м. Перемишля.  Учасники мали можливість переглянути промоційні відео ролики про  м.Перемишль.  Представники міської адміністрації з захопленням розповідали про своє місто, як відкрите місто традицій. Основним меседжем для учасників зустрічі було те, що потрібно створювати обличчя (образ) міста: а саме уніфікувати рекламу, вказівники, розвивати громадські простори у двориках, залучаючи до цього усіх мешканців. А також одним з останніх трендів є туризм пам'яті, що вміло починають використовувати польські колеги (ревіталізація кладовищ з похованнями I і ІІ Світової війни).

Під час зустрічі окреслили  сутність і роль промоції туристичного продукту, роль реклами як основи промоції туристичного регіону; основні промоційні інструменти, їх особливості та можливості інформативного впливу на споживача для просування і продажу туристичного продукту.

 

Програма обміну завершилася зустріччю у Красичинському замку. Магдалена Земска, директор,  розповіла про інструменти промоції замку у Красичині. На даний час рівень конкуренції  за туриста постійно зростає як у світі, так на ринку послуг України та Польщі. Це звісно пов'язано з багатьма факторами: нестабільністю політичної ситуації, військовими діями, зростанням кількості атракцій та туристичних маршрутів, вихід зростанням вимог споживачів до якості надання послуг тощо. Як зазначила п.Магдалена, "Промоція це інвестиція, а не витрата", тим самим підкресливши важливість та необхідність обдуманого, чітко спланованого підходу до промоції історико-культурної спадщини.

Даний захід відбувся в рамках Проекту "2 замки: спільна історія, спільне просування, стимул для зміцнення співпраці, туристичних потоків та економічного зростання", що реалізовується Інститутом Регіонального Розвитку (Україна) у партнерстві з Pro Arte Et Historia Foundation (Республіка Польща) та Державним історико-архітектурним заповідником у м. Жовкві (Україна) за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020