Міжнародні проекти
Проект з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні MOLI-UA-2

Рада Європи2008-2009 рр. проект фінансований Радою Європи «Проект з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні MOLI-UA-2»

Детальніше...
 
Сприяння розвитку українсько-польського прикордонного співробітництва в умовах інтегрування Республіки Польща до Європейського Союзу

Карпатський фонд2003-2004 рр. проект фінансований Карпатським Фондом «Сприяння розвитку українсько-польського прикордонного співробітництва в умовах інтегрування Республіки Польща до Європейського Союзу»

Детальніше...
 
Мікрокредитування малого та середнього бізнесу. Реалії та перспективи
2002 р. проект за підтримки Агенції з Міжнародного Розвитку США “Мікрокредитування малого та середнього бізнесу.  Реалії та перспективи”
Детальніше...
 
Міжнародні проекти

 

Інститут є партнером у реалізації наступних проектів:

Проект  "Контроль громадськості за реформуванням енергетичного сектора на регіональному рівні в контексті виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС". Метою проекту є сприяння реалізації проєвропейських реформ в енергетичному секторі шляхом організації обговорення всіма зацікавленими сторонами питань впровадження, моніторингу та адвокації директив ЄС в сфері  енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії і підвищення поінформованості громадськості. Період реалізації проекту: лютий 2018 – січень 2019.

Проект реалізовується ГО «Інститут регіонального розвитку» в рамках всеукраїнського проекту "Просування реформ в регіони" Інституту економічних досліджень та політичних консультацій і "Європейської правди", який фінансується Європейським Союзом в рамках програми "Підтримка громадянського суспільства в Україні".

 

 

Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» у частині надання допомоги у запровадженні бюджету участі в українських містах у рамках компоненту «Посилення практики участі громадян у бюджетному процесі на місцевому рівні в Україні», що реалізовувався Інститутом Регіонального Розвитку більш як у 20-ти містах України.

Здійснення проекту стало можливим завдяки підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

 

Проект Лідерство в економічному самоврядуванні спрямовано на підтримку й розвиток взаємодії місцевих органів влади, підприємницьких суб’єктів та громади на місцях з метою створення умов для подальшого розвитку місцевого малого та середнього підприємництва.

Для реалізації завдань проекту пропонуються 2 прикордонні міста Львівської області м. Яворів та м. Жовква.

В рамках проекту було проведено наступні заходи:

1. Аналіз бар’єрів розвитку малого та середнього бізнесу в прикордонних містах (м. Жовква та м. Яворів)

2. Проведення 2 одноденних фасилітаційних сесій в м. Жовква та м. Яворів з розвитку міжсекторного партнерства «влада-громада-бізнес» і підготовки пропозицій по покращенню умов ведення бізнесу

3.Розробка пропозицій до міських програм розвитку МСП в м. Жовква  та м. Яворів

4. Проведення 2 одноденних бізнес-майстерень з розвитку навичок міжсекторного партнерства «влада-громада-бізнес» в м. Жовква та м. Яворів

Результатом реалізації проекту  є  підвищення обізнаності представників секторів місцевої громади в методах та заходах міжсекторної співпраці при прийнятті стратегічних рішень, практичні напрацювання заходів для покращення умов для розвитку МСП в обраних містах. В довгостроковій перспективі в результаті реалізації проекту має стати зростання частки МСП в структурі економіки в 2 обраних містах Львівської області та збільшення надходжень в міські бюджети та бюджети місцевих громадських організацій.

 

2013 - 2015 рр. Проект в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 “Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до інвестиційних ділянок у місті Любачів та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського району та м.Новий Розділ”

ОСНОВНА МЕТА ПРОЕКТУ: Створення належних умов для розвитку підприємництва в прикордонних районах Польщі та України

Партнери проекту: Головний партнер: Міська ґміна Любачів, Партнер 1: Ґміна Любачів, Партнер 2: Яворівська районна рада, Партнер 3: Новороздільська міська рада, Партнер 4: Інститут Регіонального Розвитку

Конкретні цілі проекту:
Конкретна ціль 1: Надання привабливості та доступності інвестиційних ділянок міста та ґміни Любачів шляхом створення і модернізації технічної та комунікаційної інфраструктури.
Конкретна ціль 2: Надання доступності інвестиційних ділянок Яворівського району та міста Новий Розділ шляхом рекультивації постіндустріальних (сірчаних) ділянок.
Конкретна ціль 3: Стимулювання розвитку підприємств в прикордонних районах, впроваджуючи політику розвитку підприємств та інших відповідних документів, створюючи та нарощуючи потенціал інститутів розвитку підприємств.

Результати діяльності:

1. Підготовлено стратегічний аналіз подальшого розвитку рекультивованих територій, розроблені концепції та бізнес-плани для індустріальних парків в Яворівському районі та місті Новий Розділ.
2. Розроблені детальні плани забудови майбутніх індустріальних парків в Яворівському районі та у місті Новий Розділ.
3. Підготовлено аналіз впливу запланованих промислових парків на регіональну та промислову політику та доступність прилеглих районів.
4. Розроблені оптимальні моделі публічно-приватного партнерства для розвитку інфраструктури індустріальних парків (Яворів та Новий Розділ).
5. Створені агенції місцевого економічного розвитку в Яворівському районі  та в м. Новий Розділ.
6. Проведено 14 тренінгів та здійснені 2 навчальні поїздки до Польщі для співробітників місцевих органів влади та представників місцевих громадських організацій. 
7. Підготовлені проектно-кошторисні документації будівництва зовнішніх інженерних мереж майбутніх індустріальних парків в Яворівському районі та в м. Новий Розділ.
8. Розроблені і надруковані презентаційні матеріали Яворівського району і м. Новий Розділ для потенційних інвесторів.
9. Проведено 8 громадських слухань з розробки концепцій, детальних планів територій, пропозицій до законодавства та інших документів.
10.  Проведено дві  міжнародні конференції з розвитку індустріальних парків, в яких взяло участь більше 300 осіб.
11. Створена транскордонна польсько-українська  мережа індустріальних парків.

10.01.-31.05.2012 р. проект GIZ за Програмою Федерального міністерства економіки i технологій Німеччини з перепідготовки управлінських кадрів.

Результати діяльності:

1. Організація і проведення тренінгу для органів місцевої влади і громадських організацій міста Феодосія “Основи маркетингу та брендінгу подій. Розробка програми розвитку івент-туризму в регіоні” (25 учасників).
2. Організація і проведення тренінгу для органів місцевої влади і громадських організацій міста Судак «Основи маркетингу та брендінгу подій. Розробка концепції бренду міста” (20 учасників),
3. Організація і проведення тренінгу для органів місцевої влади і громадських організацій міста Феодосія “Розробка системи маркетингових та бренд-комунікацій регіону. Розробка концепцій регіональних подій” (25 учасників).
4. Організація і проведення тренінгу для органів місцевої влади і громадських організацій міста Хмельницький “Підвищення інвестиційної привабливості регіонів на базі застосування концепцій регіонального маркетингу та брендінгу” (25 учасників).
5. Організація і проведення тренінгу для органів місцевої влади і громадських організацій міста П'ятигорськ (Росія) “Івент- менеджмент. Підготовка фестивалів та конференцій ” (40 учасників).
6. Організація і проведення тренінгу для групи мультиплікаторів з регіональних органів влади України «Залучення інвестицій. Промоція міста серед потенційних інвесторів» (20 учасників).

Фонд Відродження2009-2010 рр. проект фінансований Міжнародним фондом «Відродження» «Громадська експертиза регулювання цін (тарифів) на обласному рівні».

Результати проекту:

  • вдосконалення цінового регулювання на ряд споживчих товарів та послуг в Львівській області;
  • використання в діяльності громадських організацій  навчально-методичних матеріалів щодо проведення громадської експертизи (в якості методологічної основи);
  • вироблення та поширення методики проведення громадської експертизи в сфері цінового регулювання;
  • поширення інформації про можливості та дієвість громадської експертизи, як сучасної форми співпраці влади та громадськості;

Рада Європи2009 р. проект фінансований Радою Європи «Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в Україні» UPAC

Результати проекту :
Проведено 5 денну навчальну сесію для представників слідчих органів і прокуратури щодо виявлення та розслідування справ, пов’язаних з корупцією та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

Рада Європи2008-2009 рр. проект фінансований Радою Європи «Проект з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні MOLI-UA-2»

Результати проекту:

  • Проведено 5 денний підсумковий семінар з технік розслідування відмивання коштів та фінансування тероризму, у якому взяло участь 40 осіб з різних регіонів  України
  • Проведено 4 денний семінар щодо спеціальних технік розслідування відмивання коштів та фінансування тероризму для регіональних підрозділів МВС та інших правоохоронних органів у якому взяло участь 40 осіб з різних регіонів України
  • Проведено 2 денну конференцію щодо протидії відмивання коштів , у якій взяло участь 90 осіб


Карпатський фонд2003-2004 рр. проект фінансований Карпатським Фондом «Сприяння розвитку українсько-польського прикордонного співробітництва в умовах інтегрування Республіки Польща до Європейського Союзу»

Результати проекту:

  • Дослідження впливу вступу Польщі до ЄС на малий і середній бізнес прикордонних областей України
  • Круглий стіл у м. Львів за участю представників влади, громадських організацій і підприємців з питань розвитку українсько-польського прикордонного співробітництва в умовах інтегрування Польщі до ЄС
  • Навчальна поїздка до Польщі представників інфраструктури підтримки бізнесу з вивчення нових інструментів підтимки МСП
2002 р. проект за підтримки Агенції з Міжнародного Розвитку США “Мікрокредитування малого та середнього бізнесу. Реалії та перспективи”

Результати проекту:

1. Проведено серію громадських слухань в таких містах України, як Львів, Одеса, Рівне, Ужгород, Кременчук, Київ з обговорення пропозицій для зміни законодавства в сфері мікрокредитування малого та середнього бізнесу. В громадських слуханнях взяло участь понад 500 суб’єктів МСП.
2. Розроблені і подані до депутатів ВРУ пропозиції для зміни законодавства в сфері мікрокредитування малого та середнього бізнесу.